Generalforsamling

Jazzklub Bornholms generalforsamling
søndag den 20. januar 2019 kl. 14.00
i Raschs Pakhuz, Musikhuzet Bornholm

 

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent og referent.
Bjarne Olesen valgtes som dirigent og Erik Lindblad som referent.

2)    Valg af stemmetællere.
Bodil Svendsen og Jan Vørs valgtes som stemmetællere.

3)    Formandsberetning.
2018 blev et mindeværdigt år i jazzklubbens  historie.
Koncertrækken indledtes med årets generalforsamling den 21-1. Havz Jazz spillede her med den svenske multiinstrumentalist Gunhild Carling som solist. Koncerten blev et festfyrværkeri anført af den højenergiske Carling, der satte et sådant tempo på koncerten, at Havz-musikerne vistnok fik rigeligt med sved på panden.

11-2 spillede Veronica Mortensens kvartet

18-2 var guitaristen Per Møllehøj gæst hos Den Faste Trio

25-2 havde vi besøg af den robust swingende barytonsaxofonist Niels

Oldin med gruppen Pepper Spray

11-3 spillede Massey Hall Sextetten anført af Søren Høst. Sextetten

bestod af unge stortalenter, som vi kommer til at høre meget mere til.

18-3 optrådte Mette Absalon med Den Faste Trio i Svaneke

8-4 spillede Niclas Bardeleben Kvintet

15-4 spillede Olav Elvangs Jazzkvartet

22-4 sluttede foråret med et besøg af Lasse Mørcks Kvartet.


Efterårssæsonen indledtes med 30-9 med Jens Jefsens Trio med Allan

Mortensen.

9-10 indtraf så den store musikalske begivenhed, nemlig koncerten med

DRs Bigband  med mundharpevirtuosen Mathias Heise som solist.

Den blot 24–årige solist imponerede det store publikum med storslået spil på det lille instrument , ligesom hans kompositioner og arrangementer var stærkt betagende.

Musikhuzet, som var ansvarlig for logistikken, klarede denne opgave i forbilledlig stil.

21-10 spillede Cool Sweetnes sextet

28-10 Emil de Waal med den uforlignelige Nulle

11-11 skulle vi have haft besøg af Bobo Moreno, Bo Stief og Ole Kock-Hansen. Bo Stief var desværre syg og meldte afbud. Bobo og Ole Kock-Hansen afviklede dog koncerten til alles tilfredshed.

5-12 spillede Morten Haugshøj kvintet og

ISS sluttede året af den 14-12 med en koncert med stor intensitet

 

Arbejdet i bestyrelsen er også i år foregået i en god stemning. Desværre

kommer vi til at tage afsked med vores kasserer, som pga. tidsnød Ikke længere ser sig i stand til at fortsætte. Tak, Henrik, for det store arbejde du har gjort for Jazzklub Bornholm. Tak til Jenny og Lisbeth og Erik, der passer så godt på baren, og tak til de øvrige medlemmer af bestyrelsen for deres aldrig hvilende ildhu.

Endnu en tak til Musikhuzet og de frivillige for et stort engagement i Jazzklubbens ve og vel.

Det var så beretningen, som hermed overgives til forsamlingen.

Beretningen blev taget til efterretning.

4)    Godkendelse af årsregnskab.
Regnskabet, som udviste et underskud på kr. 8.274,70 og en egenkapital på kr. 15.975,12, godkendtes.

5)    Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6)    Valg af bestyrelse samt suppleanter.
Der var genvalg for 2 år til Michael Berg Petersen, Erik Lindblad og Mogens Lundt.
Peter Kruckow valgtes som nyt medlem for 1 år efter Henrik Salinas, der har ønsket at stoppe i bestyrelsen.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Tom Jensen og Uffe Nielsen.
Margrit Skott og Mette Absalon genvalgtes som suppleanter for 2 år i 2018 og var derfor ikke på valg.

7)    Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
Käte Mortensen og Helge Clausen valgtes som revisorer.
Bente Mortensen  og Suzanne Ringsted valgtes som revisorsuppleanter.

8)    Valg af medlemmer til eventuelle udvalg.
Der er ingen udvalg.

Evt.
Der var ros til Jazzklubben og dens formand for arbejdet med koncerterne.
Formanden opfordrede medlemmerne til at støtte underskriftindsamlingen til borgerforslaget om at ændre beslutningen om at nedlægge P8 Jazz.

Nyeste kommentarer

25.03 | 15:26

Koncerten med Mattias Heise + Trio søndag (2019-03-24) var bare noget af det bedste jeg oplevet i lang tid. Kanon sæsonafslutning for jazzklubben - tak!

...
18.10 | 15:02

DR bigband og hr.mundharmonika Heise i Musikhuset. Flot flot flot arrangement.Hatten af for klubbens indsats! Keep swingin'!

...
22.01 | 00:53

Tak til Jazzklubben - Gunhild Carling og Havz Jazz for en praagtfuld oplevelse -
Superwoman på slap line!! - Fik gåsehud og hjertebanken - HERLIGT!!

...
05.11 | 03:56

Tusind tak Jazzklub Bornholm for Jeres store indsats på Musikhuzets 25 års fødselsdag. Vi havde ikke nået så godt i mål uden Jer. Speciel tak til Erik Lindblad

...