Generalforsamling

Jazzklub Bornholms generalforsamling
søndag den 21. januar 2018 kl. 14.00
i Raschs Pakhuz, Musikhuzet Bornholm

 

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent og referent.
Bjarne Olesen valgtes som dirigent og Erik Lindblad som referent.

2)    Valg af stemmetællere.
Finn Lykkegaard og Ejnar Paulsen valgtes som stemmetællere.

3)    Formandsberetning.

Formandens beretning om Jazzklub Bornholm for året 2017:

Jazzklub Bornholm har også i 2017 haft et spændende musikalsk år.

Vi satser på, at vore arrangementer har været varierede, således at der har været noget for enhver smag. En opremsning af arrangementerne lyder sådan:

22-1 Ole Kock- Hansen og Thomas Fonnesbæk
29-1 Generalforsamlig med Havz Jazz
12-2 Snorre Kirk Sextet
19-2 Jens Søndergaard med Den Faste Trio
12-3 Mette Absalon og Henrik Salinas
19-3 Mads Tolling med Den Faste Trio
26-3 Böttiger/Mogensen Kvartet
9-4   Søren Høst Kvartet
23-4 Jacob Dinesen/Daniel Franck Kvartet

I efteråret

15-10 Papa Alfredo med Kr. Grønbech
22-10 Jan Harbech med Den Faste Trio
29-10 Christina Dahl Kvartet
12-11 Kira Matini med Nulle og Fessor
10-12 Kresten Osgood Kvintet
15-12 ISS

Som det ses, føler vi, at vi er lidt i underskud med henblik på lokale orkestre.
Her tænker jeg ikke så meget på Havz Jazz, som har eksisteret så mange år,
og som vi gerne ser som husorkester ved generalforsamlingen.
Vi vil gerne hilse alle lokale initiativer velkomne og støtte økonomisk, hvis det er
muligt, så vi håber hvert år, at flere vil melde sig og byde sig til.
Medlemstallet er tilfredsstillende, små 200 navne står på vor liste. Det veksler lidt gennem året. Vi har været tilfredse med fremmødet til koncerterne, der kommer almindeligvis flere til koncerter med kendte solister, og sådan er det.
Også hjemmesiden fungerer godt, samarbejdet med Musikhuzet fungerer godt,
Og vi arbejder godt sammen i bestyrelsen.
Tak til alle, der har bidraget til at Jazzklub Bornholm har det godt.  Det er således en tilfreds formand, der
hermed kan overgive denne korte beretning til generalforsamlingen.

Beretningen godkendtes.

4)    Godkendelse af årsregnskab.
Regnskabet, som udviste et overskud på kr. 7.320,23 og en egenkapital på kr. 24.252,82, godkendtes.

5)    Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6)    Valg af bestyrelse samt suppleanter.
Der var genvalg for 2 år til Tom Jensen, Uffe Nielsen og Henrik Salinas.

Margrit Skott og Mette Absalon genvalgtes som suppleanter for 2 år.

7)    Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
Käte Mortensen og Helge Clausen valgtes som revisorer.

Finn Lykkegaard og Bente Mortensen valgtes som revisorsuppleanter.

8)    Valg af medlemmer til eventuelle udvalg.
Der er ingen udvalg.

9)    Evt.
-


 

Nyeste kommentarer

18.10 | 15:02

DR bigband og hr.mundharmonika Heise i Musikhuset. Flot flot flot arrangement.Hatten af for klubbens indsats! Keep swingin'!

...
22.01 | 00:53

Tak til Jazzklubben - Gunhild Carling og Havz Jazz for en praagtfuld oplevelse -
Superwoman på slap line!! - Fik gåsehud og hjertebanken - HERLIGT!!

...
05.11 | 03:56

Tusind tak Jazzklub Bornholm for Jeres store indsats på Musikhuzets 25 års fødselsdag. Vi havde ikke nået så godt i mål uden Jer. Speciel tak til Erik Lindblad

...
04.10 | 10:37

Tak for et brag af en fødselsdagsfest. Tænk at få 5 orkestre for 80 medlemskroner med indbygget motion, når man skulle til de forskellige scener. Godt tænkt.

...