Generalforsamling

Jazzklub Bornholms generalforsamling
søndag den 26. januar 2020 kl. 14.00
i Raschs Pakhuz, Musikhuzet Bornholm

 

Dagsorden:

1)    Valg af dirigent og referent.
Bjarne Olesen valgtes som dirigent og Erik Lindblad som referent.

2)    Valg af stemmetællere.
Bent Nielsen og Jan Vørs valgtes som stemmetællere.

3)    Formandsberetning.
Formand Michael Berg Petersen aflagde følgende beretning:

Jazzklub Bornholm har i 2019 afholdt 11 arrangementer.
Vi lagde ud med generalforsamlingen den 20/1, hvor den svenske basunist
Ulf Johansson Werre var gæst hos HavzJazz.
Den 10/2 spillede Rolf Thofte Kvartet med Jacob Christoffersen.
Den 17/2 spillede Den Faste Trio med Mette Absalon.
Den 24/2 spillede Zier Romme Trio.
Den 10/3 var Snorre Kirk og Stephen Riley på besøg.
Og den 24/3 havde vi besøg af fænomenet Matthias Heise med kvartet.
I efteråret begyndte koncertrækken med Casper Mikkelsen den 13/10.
Den 20/10 spillede Den Faste Trio med Alexander Kraglund.
Den 27/10 var der svenske Lars Jansson Unit på programmet.
Den 10/11 spillede Oilly Wallace Kvartet.
Og efteråret koncertrække blev fornemt afsluttet af Jan Lundgrens Trio.

Vi havde planlagt et par koncerter med lokale orkestre i december, Men både Swingin’ Bossa og ISS måtte melde afbud. De lokale orkestre har således desværre ikke kunnet deltage i 2019.

På de indre linjer i klubben går alt godt, bestyrelsesarbejdet er en fornøjelse.
Samarbejdet med Musikhuzet fungerer som sædvanligt fint. Erik Lindblad sidder
jo også i Musikhuzets bestyrelse, så kommandovejen er kort og gnidningsløs.

Vi er glade for, at så mange besøger vores hjemmeside, og at vores arrangementer altid foregår i en hyggelig, ja næsten hjemlig stemning.

Også musikerne er glade for den fine service, vi yder dem på alle måder.

Vi er vældigt tilfredse med medlemmernes opbakning, medlemstallet er nogenlunde konstant, men vi vil da gerne opfordre jer medlemmer til at bidrage til at tiltrække flere gæster, da det undertiden kniber lidt med tilslutningen i forhold til omkostningerne. Klubben har dog en fornuftig økonomi.

Tak til Jenny og Lisbeth for deres store arbejde i baren.

Til sidst en varm tak til Rønne-Knudsker Byting for økonomisk støtte til forskellige arrangementer.


Beretningen blev taget til efterretning.

4)    Godkendelse af årsregnskab.
Kasserer Peter Kruckow fremlagde regnskabet, som udviste et underskud på kr. 3.532 kr. og en egenkapital på kr. 12.406 kr.
Regnskabet godkendtes.

5)    Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag.

6)    Valg af bestyrelse samt suppleanter.
Der var genvalg for 2 år til Tom Jensen, Uffe Nielsen og Peter Kruckow.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er Michael Berg Petersen, Erik Lindblad og Mogens Lundt.
Margrit Skott genvalgtes og Anna Frølunde valgtes som suppleanter for 2 år.

7)    Valg af 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter.
Käte Mortensen og Helge Clausen valgtes som revisorer.
Bente Mortensen og Suzanne Ringsted valgtes som revisorsuppleanter.

8)    Valg af medlemmer til eventuelle udvalg.
Der er ingen udvalg.

Evt.
Formanden luftede muligheden for at lægge koncerter på andre dage end søndag.
Der var enighed om at fortsætte med koncerterne søndag eftermiddag, men medlemmerne var også positive over for evt. aftenarrangementer på andre dage, hvis det muliggjorde, at man kunne få gode bands på bedre økonomiske vilkår.

Der blev spurgt til Jazzklubbens forhold til Facebook, idet klubben ikke har egen facebookside. Spørgeren vil gerne hjælpe med oprettelsen. Formanden tager kontakt om nødvendigt.
Det blev oplyst, at der i forvejen er en Facebookside, der hedder ”Jazz på Bornholm”, som Musikhuzet vedligeholder. Siden omfatter andre jazzarrangementer på øen, herunder Svanekegården.

Nyeste kommentarer

24.10 | 18:41

Hvordan melder man sig ind i jazzklubben?

...
21.11 | 17:46

Ja, koncerten i morgen med Dextersi er aflyst, men gennemføres i jan eller feb måned 2021.

...
21.11 | 17:40

Er Dexterity d. 22/11 aflyst?

...
12.11 | 11:20

Medlemskab af jazzklubben giver jo rabat på billetterne, men kun få gange lykkes det på Ticketmaster at få rabatten. Kan bestyrelsen presse dem. Jeg prøver også

...